Back to modules

Voady rustar för tillväxt

Pressmeddelande | Breakit

Per Schlingmann ny rådgivare och delägare i Voady. Med målet att digitalisera, effektivisera och öka lönsamheten i frisörbranschens i alla led vill Voady med sina unika funktioner och tjänster bli lika självklara som att ha en sax på en frisersalong.

Med målet att digitalisera, effektivisera och öka lönsamheten i frisörbranschens i alla led vill Voady med sina unika funktioner och tjänster bli lika självklara som att ha en sax på en frisersalong. Genom att samla frisörsalonger,  leverantörer av produkter och slutkonsumenter i en och samma plattform, där samtliga har tydliga och mätbara fördelar ska Voady bli den mest moderna och  branschanpassade plattformen på marknaden. Voady finns redan på marknaden och är en freemium-tjänst som kan skräddarsys med moduler anpassade för branschen och dess olika behov.

Nästa steg för bolaget är att utveckla fler funktioner för frisörer, öka antalet anslutna användare och vidareutveckla plattformen för leverantörer av frisörprodukter. Därmed underlättas lagerhantering, beställningar och uppföljning mellan salong och leverantör . Branschens marknadsledande leverantörer är redan anslutna och både leverantörer och salonger är positiva till de möjligheter det medför.

Under våren 2020 planeras en investeringsrunda för att ta in kapital. Det nya kapitalet ska användas offensivt och framförallt öka kapaciteten att starta upp nya användare, snabba upp utvecklingen av nya funktioner  samt förbereda för lansering i Norden. “Vi är det enda systemet på marknaden utvecklat av frisörer för frisörer och däri ligger vår största styrka. Vi ska växa snabbt och vårt mål är att förändra frisörbranschen ” säger grundaren Elin Sjöström som själv driver tre salonger.

“Frisörbranschen behöver ny energi. Det är viktigt för oss att ta in kompetens med nya perspektiv och Per har den perfekta kombinationen av lång erfarenhet och ett modernt framtidstänk”, säger My Hillörn, operativ chef och delägare

“Jag tror stenhårt på Voady och inte minst på entreprenörerna bakom. De kommer från branschen och har enorm drivkraft. Tillsammans med en unik affärsmodell  skapar det alla förutsättningar att förändra branschen. Jag ser mycket fram emot att arbeta med Elin och My i detta”, säger Per Schlingmann.

Om Voady:

Voadys plattform digitaliserar och effektiviserar frisörer, leverantörer och kunder. Företaget grundades 2018 och erbjuder en tjänst till frisörsalonger innehållande bland annat kassa, kalender, onlinebokning och lager med unika anpassningar för att öka lönsamheten och effektiviteten hos användaren. Till leverantörer erbjuder Voady lagerhantering direkt sammankopplad med salongernas lager vilket minskar administrationen, effektiviserar säljprocessen och ger unik statistik och möjlighet till uppföljning. Voady skapar tillväxt, lönsamhet och hållbarhet i frisörbranschen.

Kontakt:

Voady.se

My Hillörn

0733632195

my.hillorn@voady.se

Läs vidare:

Breakit